نویسنده = چنگیزی، احسان
تعداد مقالات: 2
1. تحولات معنایی «ور / بر»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک


2. روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

احسان چنگیزی؛ سپیده عبدالکریمی