نویسنده = یوسفیان، پاکزاد
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

طاهره طارمی؛ گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان


2. روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-98

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر