بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی
بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.303522.666606

چکیده
  پژوهش حاضر با بررسی واجی ساخت هجا در زبان کردی مرکزی (سورانی) و مطابقت آن با دیدگاه­هایی که بر اساس نظام نوشتاری، زبان کردی را دارای ساخت­های هجایی CGVCC، CCVC و CCVCCC (به ترتیب بسامد در مطالعات پیشین) می­دانند، ...  بیشتر
توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار
توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65514

چکیده
  هدف این مطالعه توصیف فضای سازه­ای درک واکه در فارسی معیار است. در قالب یک آزمون شناسایی، از 30 گویشور فارسی معیار درخواست شد که پس از شنیدن هر صدا، نوع واکة شنیده­شده را مشخص کنند. واکه‌ها با استفاده ...  بیشتر
عمق خط فارسی
عمق خط فارسی

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35921

چکیده
  هدف از این مقاله تبیین فاصله بین کلمات نوشتاری و صورت واجی متناظر با آنها در خط و زبان فارسی در چارچوب مفهوم «عمق خط» است. برای این منظور رابطه بین صورت نوشتاری و واجی کلمات با استفاده از قواعد آزاد ...  بیشتر
همنوایی در ترکی آذربایجانی
همنوایی در ترکی آذربایجانی

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35360

چکیده
  در این مقاله به بررسی همنوایی در زبان ترکی آذربایجانی می­پردازیم. اوّلین بار کیســبرث (1970) همنوایی را مطرح کرد. گاهی یک زبان یا زبان­های متعـدد به شیوه­های متعدد از پذیرش یک ساخـت در برون­داد اجتنـاب ...  بیشتر