نویسنده = ارسلان گلفام
تعداد مقالات: 2
1. روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-37

مریم بردبار؛ ارسلان گلفام؛ سحر بهرامی؛ حیات عامری


2. تحلیل توانش کاربردشناختی راهبردهای ابراز قدردانی مدرسان زبان انگلیسی با توجه به مدرک تحصیلی آنها

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-131

روح الله یعقوبی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام