مطالعۀ عملکرد مغز هنگام درک استعاره‌های متعارف و نا متعارف
مطالعۀ عملکرد مغز هنگام درک استعاره‌های متعارف و نا متعارف

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ مهدی خدامرادی؛ شهاب مرادخانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 23-53

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.353638.666822

چکیده
  عصرِ حاضر، عصرِ سیطرۀ علم بر باور‌های بشری است. نیاز انسان به شناختِ ماهیتِ خود و جهان اطرافش او را به سوی باور پدیده‌ها براساسِ مستندات و شواهد عینی سوق داده است. همین امر سبب گردیده که امروزه علومِ ...  بیشتر
مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)
مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ کوروش صابری

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66650

چکیده
  نظریۀ «دستور خوانش تصاویر[1]»، در حوزۀ نشانه­شناسی اجتماعی قرارگرفته و در رمز­گشایی نشانه­های تصویری به کار می­رود. کرس و ون­لیوون (2006)، با الهام از سه فرانقش معنایی هلیدی، ساختاری مشابه ...  بیشتر