حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

فائزه سلیمی؛ والی رضایی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 55-81

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.328325.666733

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین دستوری، معناشناختی و کاربردشناختی ساخت حذف مفعول در چارچوب نظریة دستوری نقش و ارجاع است. حذف مفعول پدیده‌ای ظرفیت‌کاه است که در آن فعلی که ماهیتاً متعدی است و برای تکمیل معنا به ...  بیشتر
ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع
ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع

فرزاد عزیزی؛ سید فرید خلیفه لو؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65517

چکیده
  در این مقاله، ساخت نحوی گروه اسمی در کردی مکریانی که یکی از گویش‌های زبان کردی سورانی محسوب می‌شود در قالب دستور نقش و ارجاع و بر اساس الگوی ون ولین (2005) بررسی می‌شود. در این چارچوب، گروه اسمی از دو فرافکن ...  بیشتر
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57499

چکیده
  مقالة حاضر به هدف بررسی شیوة تحلیل گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع و ارزیابی محاسن و معایب آن تدوین گردیده است. در این نظریه، گروه مستقلی تحت عنوان گروه صفتی وجود ندارد، بنابراین صفات در نقش ...  بیشتر
معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی
معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50263

چکیده
  در نمایه‏سازی مفعول همزمان با گروه اسمی آزاد مفعولی، ضمیر واژه‏بستی هم‏مرجع با آن به فعل ملحق می‏شود. این پدیده‏ی دستوری در زبان فارسی اختیاری است و به ‏نظر می‌رسد عوامل کلامی نظیر معرفگی، ...  بیشتر