بررسی تسلط دانش‌‌‌‌آموزان دوزبانۀ ‌‌‌آذربایجانی- فارسی بر تکواژهای وابستۀ هم‌‌‌نام فارسی در چارچوب انگارۀ چهار تکواژ
بررسی تسلط دانش‌‌‌‌آموزان دوزبانۀ ‌‌‌آذربایجانی- فارسی بر تکواژهای وابستۀ هم‌‌‌نام فارسی در چارچوب انگارۀ چهار تکواژ

عبدالحسین حیدری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.314149.666667

چکیده
  پژوهش حاضر، تسلط دانش‌‌‌آموزان دوزبانۀ آذربایجانی-فارسی بر تکواژهای وابستۀ هم‌‌‌نام فارسی را بر اساس انگارۀ چهار تکواژ مطالعه کرده است. خطا در کاربرد تکواژهای وابستۀ هم‌‌‌نام فارسی از نوشته‌‌های ...  بیشتر
بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی
بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی

عبدالحسین حیدری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.285901.666532

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعۀ تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی است. داده‌‌ها از منابع معتبر ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی و تعاملات زبانی سی نفر از گویشوران ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی‌‌ ...  بیشتر
ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای
ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66649

چکیده
  همپایگی پرسشواژه­ای اصطلاحی توصیفی است که در ارجاع به ساخت­هایی بکار می­رود که در آنها معمولاً دو پرسشواژه با هم همپایه می­شوند. همپایگی پرسشواژه­ای، از لحاظ توصیفی، به دو ساخت همپایگی معمول ...  بیشتر
تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته
تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته

بتول علی‌نژاد

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59416

چکیده
  در این مقاله اعتبار پیش‌بینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته در مورد سازماندهی واکه‌ها بررسی شده است که براساس آن، هر چه تعداد واکه در یک نظام واکه‌ای بیشتر باشد مساحت فضای اکوستیکی جهت ایجاد تمایز ...  بیشتر
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56642

چکیده
  تکیه فرایندی آوایی است که در آن هجایی نسبت به هجاهای دیگر برجسته می­شود. همة واحدهای واژگانی زبان، صرف­نظر از صورت ساختاری و تعداد هجاهای آن­ها در واژگان، طرح تکیه یا الگوی خاص خود را دارند.با توجه ...  بیشتر
بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی
بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی

رحمان بختیاری

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  واج /l/ یکی از واج‌های زبان فارسی است که دارای چند منشأ متفاوت است. منشأ واج /l/ در شماری از واژه‌های زبان فارسی نیز مشخص نیست.این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحوّل واج /l/ و واجهایی بپردازد که در زبان ...  بیشتر