کلیدواژه‌ها = فارسی
تعداد مقالات: 5
2. ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-58

10.22059/jolr.2018.66649

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی


4. جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-80

10.22059/jolr.2015.56642

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده


5. بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

رحمان بختیاری