نویسنده = شریفی، شهلا
تعداد مقالات: 2
1. نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم‌آوای ناهم‌نویسه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 119-135

فهیمه نصیب ضرابی؛ شهلا شریفی


2. بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-96

لیلا عرفانیان قونسولی؛ شهلا شریفی