نویسنده = حیدری، عبدالحسین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

عبدالحسین حیدری


3. تحلیلی کمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا از عملکرد پرسشواژه‌‌‌ها در زبان ترکی‌‌‌‌ آذری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-56

عبدالحسین حیدری؛ سیّد محمّد رضی‌‌‌‌نژاد