بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی
بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.303522.666606

چکیده
  پژوهش حاضر با بررسی واجی ساخت هجا در زبان کردی مرکزی (سورانی) و مطابقت آن با دیدگاه­هایی که بر اساس نظام نوشتاری، زبان کردی را دارای ساخت­های هجایی CGVCC، CCVC و CCVCCC (به ترتیب بسامد در مطالعات پیشین) می­دانند، ...  بیشتر
تناوب واژگونگی در‏ تصریف اضافه / ملکی در زبان کردی گویش سنندجی: تبیینی در چارچوب ساخت‏واژۀ توزیعی
تناوب واژگونگی در‏ تصریف اضافه / ملکی در زبان کردی گویش سنندجی: تبیینی در چارچوب ساخت‏واژۀ توزیعی

فاطمه بهرامی؛ صدف کلامی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72000

چکیده
  مسئله‌ای حائز اهمیت در صرف اضافه / ملکی در زبان کردی گویش سنندجی شرایط حاکم بر واژگونگی رابطه‏نما در این ساخت‏ها است. در گروه اسمی معرفه و دارای وابستۀ صفتی، واژ «=æ‌» برای بیان رابطۀ اضافه/ملکی ...  بیشتر
بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد
بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 141-160

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72005

چکیده
  در نظریۀ نحو ذره­بنیاد، گره­های پایانی، حاوی مؤلفه‌های نحوی- معنایی و کوچک‌تر از تکواژ هستند. بیشتر تکواژها در چندین گره پایانی پخش ­می­شوند؛ بنابراین، تکواژها در درختچه­ها بازتاب می­یابند ...  بیشتر
نقدی بر «هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان»
نقدی بر «هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان»

ابراهیم مرادی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 119-128

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66653

چکیده
  این نوشتار نقدی است بر دبیرمقدم و ناصری (1396). اثر نقدشده که تحلیل مسیرنماهای چند زبان ایرانی بر پایۀ نحو ذره­بنیاد است، اگرچه یک رویکرد نوین را معرفی نموده و به تحلیل مقولۀ کمتر بررسی­شدۀ حرف­اضافه ...  بیشتر
بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی
بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی

سید محمد رضی نژاد؛ فریده الله یاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 59-75

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61525

چکیده
  در مبحث صرف، فرآیند واژه‌سازی از مباحث مهم است. در میان فرآیندهای واژه‌سازی، فرآیند تکرار در اکثر زبان‌ها متداول است. مطالعات مختلف در زبان‌های گوناگون نظریه‌های متفاوتی را نسبت به این فرآیند در پی ...  بیشتر
حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد
حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61526

چکیده
  این پژوهش برپایۀ نحو ذره­بنیاد، نقش نحوی- معنایی و شیوۀ حرکت اجزای پیرااضافه­های زبان کردی  (a(d)a, lQ ...QwQ, lQ ...(d)wQ ...QwQ, wQ ...) را در درون گروه حرف­اضافۀ حاوی آنها می­کاود. نحو ذره­بنیاد برخلاف کمینه­گرایی ...  بیشتر
رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی
رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57496

چکیده
  تعریف مقولۀ جهت و توصیف رده­شناختی آن از دو راه امکان­پذیر است: یکی در سطح موضوع­های معنایی فعل (نقش­های معنایی) و دیگری در سطح روابط دستوری (نقش­های نحوی). مهم­ترین مفهوم نظری که به کمک این دو ...  بیشتر