مقاله پژوهشی
عمق خط فارسی
عمق خط فارسی

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35921

چکیده
  هدف از این مقاله تبیین فاصله بین کلمات نوشتاری و صورت واجی متناظر با آنها در خط و زبان فارسی در چارچوب مفهوم «عمق خط» است. برای این منظور رابطه بین صورت نوشتاری و واجی کلمات با استفاده از قواعد آزاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت
افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35922

چکیده
  افعال وجهی و کارکردهای آن‌ها را می‌توان از جنبه‌های گوناگون و در قالب‌های نظری متفاوتی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. مقاله حاضر بر آن است بر اساس چارچوب پالمر (1990) افعال وجهی فارسی را از دو جنبه‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان¬آموزان فارسی¬زبان از دیدگاه دستور ساختاری¬شناختی
بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان¬آموزان فارسی¬زبان از دیدگاه دستور ساختاری¬شناختی

هوشنگ بساطی؛ شهلا رقیب¬دوست

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.35923

چکیده
  ساختار مجهول زبان انگلیسی برای زبان­آموزان فارسی­زبان همواره یک چالش قلمداد شده­ و به رغم وجود رویکردهای زبان‌شناختی و آموزشیِ متعدد، هنوز برای زبان­آموزان فارسی‌زبان ­در برخورد با آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تناوب سببی در زبان فارسی
تناوب سببی در زبان فارسی

علی صفری؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35928

چکیده
  در این مقاله تناوب سببی در زبان فارسی مورد بررسی قرار می­گیرد. با بررسی داده­های فارسی نشان داده­ایم فعل‌های ضدسببی در بازنمایی واژگانی خود بر وجود مؤلفه سبب و موضوع خارجی دلالت می­کنند. در ادامه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش دوم: فعل¬های اوستایی
فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش دوم: فعل¬های اوستایی

آژیده مقدّم؛ نرگس نعمت الّهی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35929

چکیده
  فعل اوستایی بر مبنای زمان، نمود، شخص، شمار و دو جهتِ اکتیو و میانه بررسی می‌شود. بنا بر دیدگاه رایج، جهت میانه وسیلۀ تبدیل ریشه­های گذرا به ناگذر است. این دیدگاه با مشاهدۀ ریشه­های فعلی‌ای شکل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی
استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی

سید فاطمه موسوی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35930

چکیده
  از دستاوردهای زبان‌شناسیِ شناختی کشف این حقیقت است که زبان‌ها اغلب برای ملموس کردن برخی مفاهیم انتزاعی از استعاره‌های مفهومی بهره می‌برند. استعاره‌های مفهومی به توضیح حوزة مقصد که حوزه‌ای ...  بیشتر