مقاله پژوهشی
معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی
معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50263

چکیده
  در نمایه‏سازی مفعول همزمان با گروه اسمی آزاد مفعولی، ضمیر واژه‏بستی هم‏مرجع با آن به فعل ملحق می‏شود. این پدیده‏ی دستوری در زبان فارسی اختیاری است و به ‏نظر می‌رسد عوامل کلامی نظیر معرفگی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تبدیل واکۀ /u/ به [i] در گویش لری سیلاخوری در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی
بررسی تبدیل واکۀ /u/ به [i] در گویش لری سیلاخوری در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی

بشیر جم؛ احمد ذلقی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50265

چکیده
  تبدیل واکۀگرد و پسین /u/ به واکۀ گسترده و پیشین [i]در گویش‌های لری و برخی گویش‌های زبان پارسی روی می‌دهد. این تبدیل شامل رخداد دو فرایند گردی زدایی و پیش­آمدگی می‌شود. هدف این مقاله تحلیل و تبیین دلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی
طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

زهرا چراغی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50267

چکیده
  ارتباط بین فعل و موضوع­های آن از مسائل بحث­برانگیز است. در این زمینه نظریه‌هایی مطرح شده است و همگی در پی یافتن پاسخ این مسئله‌اند که چگونه معنای فعل در تعیین موضوع‌هایش در سطوح نحوی و معنایی و هم­چنین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هماهنگی و ناهماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذربایجانی
هماهنگی و ناهماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذربایجانی

سید محمد رضی‌نژاد

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50269

چکیده
   با به‌کارگیری نظریه تناظر برون­داد با برون­داد برای داده­های زبان ترکی آذربایجانی (گویش مشگین شهری) می­توان فرایندهای هماهنگی و ناهماهنگی واکه­ای را در چارچوب رتبه­بندی ثابتی از محدودیت­ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پاره‌جمله‌‌ها در زبان فارسی
پاره‌جمله‌‌ها در زبان فارسی

منصور شعبانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 101-119

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50272

چکیده
  این مقاله نشان می­دهد که پاره­جمله­­های زبان فارسی از طریق حرکت غیرموضوع باقیمانده و متعاقب آن حذف گروه زمان مشتق می­شوند. شواهدی مانند تطبیق حالت، تأثیرات نظریۀ مرجع­گزینی، و دامنه و ضمایر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریۀ ارجاع مستقیم و مسئلۀ جایگزینی اسامی خاص هم‌مرجع در جمله‌های نگرش گزاره‌ای
نظریۀ ارجاع مستقیم و مسئلۀ جایگزینی اسامی خاص هم‌مرجع در جمله‌های نگرش گزاره‌ای

بهلول علایی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 101-119

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50274

چکیده
  نظریۀ ارجاع مستقیم در باب اسامی خاص، متعاقب ناکارآمدی نظریه‌های توصیفی در تبیین ارجاع اسامی خاص مطرح شده است. امّا خود این نظریه با مشکلی اساسی روبرو بوده است. اگر تنها جزء معنی در یک اسم خاص، ارجاعِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری
فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری

مهدی فتاحی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50276

چکیده
  در طبقه­بندی ینسن (1990) از فرایندهای صرفی- واجی در زبان­­های مختلف، شاید کمترین بسامد وقوع این فرایندها در میان زبان­ها، مربوط به فرایند حرکت تکواژ به دلیل ملاحظات صرفی- واجی است که باعث تغییر ترتیب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا
تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا

طاهره محمودی احمد آبادی؛ منصوره السادات صادقی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 141-159

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50278

چکیده
  لانگاکر ضمن زیر سؤال بردن نظریه­های سنتی در مورد مقوله­های زبانی توصیفات طرح­واره­ای از آنهاارائه داد. دستور مدل لانگاکر به چگونگی رمزگذاریزیرنظام­های دستوری مفاهیم مربوط به فضا و زمان و پدیده­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی
بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی

رضا مقدم کیا؛ اکرم شفیعی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 161-180

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50280

چکیده
  کوچک سازی فرآیندی است که از رهگذر آن معنای اصلی کوچک ‌بودن در ابعاد و اندازه و معانی ضمنی دیگر همچون بیان احساس، تحقیر، تشبیه، نسبت و مانند آنها به یک صورت زبانی افزوده می‌شود و به این طریق مفاهیم متعدد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازشناسی واژه‌های مشتق در ذهن گویشوران زبان فارسی از منظر روانشناسی زبان و کاربرد آن در واژه گزینی
بازشناسی واژه‌های مشتق در ذهن گویشوران زبان فارسی از منظر روانشناسی زبان و کاربرد آن در واژه گزینی

آرزو نجفیان

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 181-198

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50281

چکیده
  یکی از پرسش‌های اساسی در حوزه دسترسی واژگانی و چگونگی بازشناسی واژه­ها در واژگان ذهنی، این است که سخنگوی زبان هنگام مواجهه با واژه­های پیچیده جدید، چگونه می‌تواند به معنای آن دسترسی پیدا کند و عوامل ...  بیشتر