نویسنده = غلامحسین کریمی دوستان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


2. ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-116

فرزاد عزیزی؛ سید فرید خلیفه لو؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-57

حسن برزگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-96

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


5. طبقه‌بندی افعال وجهی فارسی: پاسخی به توانگر و عموزاده (2009)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-133

نگین ایلخانی‌پور؛ غلامحسین کریمی‌دوستان