نویسنده = ���������� �������������� ����������������
زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-28

10.22059/jolr.2021.315912.666682

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان


بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 141-160

10.22059/jolr.2019.72005

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 2، دی 1396، صفحه 97-116

10.22059/jolr.2018.65517

فرزاد عزیزی؛ سید فرید خلیفه لو؛ غلامحسین کریمی دوستان


نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 41-57

10.22059/jolr.2017.63134

حسن برزگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 77-96

10.22059/jolr.2016.61526

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


طبقه‌بندی افعال وجهی فارسی: پاسخی به توانگر و عموزاده (2009)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 129-133

10.22059/jolr.2014.52664

نگین ایلخانی‌پور؛ غلامحسین کریمی‌دوستان