بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

علی عموشاهی؛ علی درزی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.334309.666761

چکیده
  هدف اصلی مقالۀ پیش ‌رو، بررسی داده‌های زبان فارسی به منظور تبیین فرایند خروج بندهای موصولی و انفصال آنها از هستۀ اسمی توصیف‌شونده‌شان است. برای نیل به این هدف، ابتدا بندهای موصولی به دو گونۀ تحدیدی ...  بیشتر
بند متممی اسم در زبان فارسی
بند متممی اسم در زبان فارسی

مونا ولی پور؛ علی درزی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 247-269

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.304147.666609

چکیده
  بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی به دو دستۀ بندهای موصولی (تحدیدی و غیرتحدیدی) و بندهای متممی اسم تقسیم می‌شوند. پژوهشگران ایرانی‌ اکثراً ضمن برشمردن تفاوت‌های معنایی و نحوی بندهای متممی اسم و بندهای ...  بیشتر
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57499

چکیده
  مقالة حاضر به هدف بررسی شیوة تحلیل گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع و ارزیابی محاسن و معایب آن تدوین گردیده است. در این نظریه، گروه مستقلی تحت عنوان گروه صفتی وجود ندارد، بنابراین صفات در نقش ...  بیشتر
بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع
بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع

فریده حق‌بین؛ هما اسدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54183

چکیده
  این جستار در پی آن است که ساخت بند موصولی در زبان فارسی را بر اساس چارچوب نظریه نقش و ارجاع مورد بررسی قرار دهد. نظریه نقش و ارجاع نظریه­ای ساختاری- نقشی است که توجه خود را به تعامل میان نحو، معنی‌شناسی ...  بیشتر