کلیدواژه‌ها = بند موصولی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

10.22059/jolr.2016.57499

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده


2. بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-41

10.22059/jolr.2015.54183

فریده حق‌بین؛ هما اسدی