مقاله پژوهشی
کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بررسی کمی و کیفی کتاب‌های درسی در شاخه نظری (1400)
کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بررسی کمی و کیفی کتاب‌های درسی در شاخه نظری (1400)

سیده زیبا بهروز

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.335573.666766

چکیده
  مسئلۀ کاربرد برابرهای مصوب در متون و مسائل مربوط به آن به همان اندازۀ تولید آنها در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دیگر نهادهای رسمی یا غیررسمی اهمیت دارد؛ چراکه واژگان تا زمانی که در متن و بافت جای‌گیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برهم‌کنش واج‌شناسی و ساخت‌واژه در تلفظ گفتاری صورت‌های مضارع فعل «خواستن»
برهم‌کنش واج‌شناسی و ساخت‌واژه در تلفظ گفتاری صورت‌های مضارع فعل «خواستن»

بشیر جم

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.341188.666782

چکیده
  صورت‌های مضارع فعل «خواستن» شامل «می‌خواهم»، «می‌خواهی»، «می‌خواهد»، «می‌خواهیم»، «می‌خواهید» و  «می‌خواهند» از افزوده شدن پیشوند مضارع اخباری (mi-) و شناسه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی
سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی

حوا حاج عیدی؛ غلامرضا دین محمدی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 57-87

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.344500.666787

چکیده
  در این پژوهش با تحلیل بیش از 140 فعل از گویش دیباجی به بررسی پیشوند /ba-/ و مقایسه آن با زبان فارسی معیار می‌پردازیم. گویش دیباجی یکی از گویش‌های کناره دریای خزر و جزء زبان‌های شمال‌غربی محسوب می‌شود. روش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وام‌‌‌‌گیری فعلی در زبان فارسی از منظر انگارۀ زبان ماتریس
بررسی وام‌‌‌‌گیری فعلی در زبان فارسی از منظر انگارۀ زبان ماتریس

عبدالحسین حیدری

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.337940.666775

چکیده
  در پژوهش حاضر، وام‌‌‌‌‌گیری فعلی در زبان فارسی بر مبنای انگارۀ زبان ماتریس مطالعه شده است. میرزاسکاتن (1993-2006) انگارۀ زبان ماتریس را با توجه به برجستگی و غالب بودن یکی از زبان‌ها بر زبان دیگر در گفتار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعامل معنایی نفی با امکان و ضرورت معرفتی و اقتداری در افعال وجه‌نمای فارسی
تعامل معنایی نفی با امکان و ضرورت معرفتی و اقتداری در افعال وجه‌نمای فارسی

غلامرضا مدادیان

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.348760.666807

چکیده
  این پژوهش توصیفی- ‌تحلیلی با هدف بررسی تعامل معنایی نفی با خوانشِ امکان و ضرورت معرفتی و اقتداری افعال توانستن، شدن، ممکن‌بودن، امکان‌داشتن، بایستن و لازم‌بودن انجام شد. در میان این افعال چهار فعل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی
همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی

سبا هاشمی نسب؛ سحر بهرامی خورشید

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.331126.666748

چکیده
  در این پژوهش به بررسی همپایگی گروه‌های دستوری ناهم‌مقولۀ زبان فارسی در چارچوب دستور شناختی پرداخته‌ایم. هسپلمث (2007: 1) همپایگی را به ساخت‌هایی نحوی اطلاق کرده است که در آن‌ها دو یا چند واحد از یک «نوع»، ...  بیشتر