مقاله پژوهشی
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

فائزه سلیمی؛ والی رضایی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.328325.666733

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین پدیده حذف مفعول در چارچوب نظریة دستوری نقش و ارجاع است. حذف مفعول پدیده‌ای ظرفیت‌کاه می‌باشد که در آن فعلی که ماهیتاً متعدی است و برای تکمیل معنا به دو موضوع فاعل و مفعول نیاز دارد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه‌ی آکوستیکی ساخت‌های مبتدایی زبان فارسی
مطالعه‌ی آکوستیکی ساخت‌های مبتدایی زبان فارسی

بتول علی نژاد؛ زینب همایونی؛ رضوان متولیان نایینی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.352355.666816

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه‌ی ویژگی‌های آوایی انواع ساخت مبتدایی در زبان فارسی در چارچوب نظریه‌ی خودواحدعروضی (لد، 2008) به منظور پاسخ به این چالش است که آیا جایگاه آغازین در این ساخت‌ها حاصل حرکت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعۀ عملکرد مغز هنگام درک استعاره‌های متعارف و نا متعارف
مطالعۀ عملکرد مغز هنگام درک استعاره‌های متعارف و نا متعارف

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ مهدی خدامرادی؛ شهاب مرادخانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.353638.666822

چکیده
  عصرِ حاضر، عصرِ سیطرۀ علم بر باور‌های بشری است. نیاز انسان به شناختِ ماهیتِ خود و جهان اطرافش او را به سوی باور پدیده‌ها براساسِ مستندات و شواهد عینی سوق داده است. همین امر سبب گردیده که امروزه علومِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی
اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی

مهلا آرین‌پور

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.352485.666818

چکیده
  اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی چکیدهمقدمه: در دیدگاه‌های پیشین، نیمکرۀ چپ، نیمکرۀ غالب و پردازشگر اطلاعات مختلف زبانی قلمداد می‌شد. اما مطالعات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفاوت ساختاری ساخت‌های حاوی سور شناور و سور غیرشناور در زبان فارسی
تفاوت ساختاری ساخت‌های حاوی سور شناور و سور غیرشناور در زبان فارسی

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.320488.666704

چکیده
  پدیده شناورسازی سور که در آن سور از گروه حرف تعریف مرتبطش جدا است، تحلیل‌های مختلفی از جانب زبان‌شناسان گوناگون داشته است که مهم‌ترین آن‌ها تحلیل قیدی و رهاسازی است. در مقاله حاضر به هر دو تحلیل اشاره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرایند ساختی منفی‌سازی اثبات‌گرایانه و نمودهای کاربردی آن در دو زبان فارسی و کُردی
فرایند ساختی منفی‌سازی اثبات‌گرایانه و نمودهای کاربردی آن در دو زبان فارسی و کُردی

فرهاد محمدی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.355201.666830

چکیده
  فرایند ساختیِ زایایی در دو زبان فارسی و کُردی وجود دارد که از طریق آن برخی از ساخت‌های نحوی می‌توانند از بیان ساده، بدون تغییر در اصل معنا، تبدیل به بیان مؤکّد شوند. این فرایند را که اثبات یک موضوع از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حذف محمول اولیه و ثانویه در خرده‌ بندهای متممی و اداتی: رویکرد کمینه‏ گرا (تحلیلی فازبنیاد)
حذف محمول اولیه و ثانویه در خرده‌ بندهای متممی و اداتی: رویکرد کمینه‏ گرا (تحلیلی فازبنیاد)

شبنم مجیدی؛ فاطمه بهرامی؛ مزدک انوشه

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.352971.666819

چکیده
  پدیدۀ حذف هسته‌ها و سازه‌ها از موضوعاتی است که دستورپژوهان به تفصیل دربارۀ آن بحث کرده‌اند و به هریک از گونه‌های آن، نام متفاوتی داده‌اند. پژوهش حاضر به نوع مشخصی از حذف در درون بند می‌پردازد که در ...  بیشتر