مقاله پژوهشی
مسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا
مسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56604

چکیده
  وجود ساخت مجهول همواره از موضوعات مباحثه‌برانگیز در نحو زبان فارسی بوده است. در سنت دستورنویسی و نیز اغلب تحلیل‌های زبان‌شناختی، توالی اسم مفعول فعل متعدی و فعل کمکی «شدن» ساخت مجهول فعلی به‌شمار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین تغییر تلفظ فعل‌ پی‌بستیِ /-ast/ در بافت‌های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی
تبیین تغییر تلفظ فعل‌ پی‌بستیِ /-ast/ در بافت‌های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی

بشیر جم

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56640

چکیده
  از بین فعل‌های پی‌بستی که در واقع صورت‌های تصریفی و وابستۀ فعل «بودن» در زمان حال هستند بیشترین تغییرات یا فرایندهای واجی در مورد صورت سوم شخص مفرد، یعنی /-ast/ رخ می‌دهد. این پی‌بست در برون‌داد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معین شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهول ایستا به مجهول پویا
معین شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهول ایستا به مجهول پویا

فائزه سعادت مصطفوی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56641

چکیده
  «معین­­­­­شدگی» از معمول­ترین موارد دستوری­­شدگی در زبان‌ها است و به کاربرد افعال واژگانی در نقش فعل معین در برخی ساخت‌های دستوری اطلاق می­شود. در زبان فارسی نیز اکثر فعل­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56642

چکیده
  تکیه فرایندی آوایی است که در آن هجایی نسبت به هجاهای دیگر برجسته می­شود. همة واحدهای واژگانی زبان، صرف­نظر از صورت ساختاری و تعداد هجاهای آن­ها در واژگان، طرح تکیه یا الگوی خاص خود را دارند.با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی
بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی

ندا موسوی؛ بتول علی نژاد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 81-97

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56643

چکیده
  در این تحقیق به بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی می‌پردازیم. در مرحلۀ اول ویژگی‌های موج چاکنایی واکه‌های مختلف زبان فارسی را مقایسه می‌کنیم. در مرحلۀ دوم به مقایسۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم
کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

امیرسعید مولودی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ محمود بی‌جن‌خان

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم‌سازی استعاری حوزۀ مقصد خشم در زبان فارسی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی است. بدین منظور برای نخستین بار در زبان فارسی برای گردآوری و بررسی داده‌های پژوهش، روش پیکره‌بنیاد تحلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم‌آوای ناهم‌نویسه
نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم‌آوای ناهم‌نویسه

فهیمه نصیب ضرابی؛ شهلا شریفی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56646

چکیده
  در برخی موارد پردازش­های ذهنی در درک شنیداری زبان گفتار با دشواری روبه­روست. به نظر می­رسد فعال­سازی صورت نوشتاری کلمات در ذهن می­تواند در چنین شرایطی درک را تسهیل نماید. در این مقاله، با توجه ...  بیشتر