دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-226 
2. روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

صفحه 21-37

مریم بردبار؛ ارسلان گلفام؛ سحر بهرامی؛ حیات عامری


6. تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 105-127

سریرا کرامتی یزدی؛ شهلا شریفی؛ علی علیزاده؛ عطیه کامیابی گل


7. توالی متقابل‌های واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

صفحه 129-140

ماندانا کلاهدوز محمدی؛ علی رضا قلی فامیان؛ فردوس آقاگل زاده


9. ساخت اضافه در زبان فارسی: بررسی پیکره‌بنیاد

صفحه 161-182

مینو نساجیان؛ راضیه شجاعی؛ محمد بحرانی