دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-226 
تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 105-127

10.22059/jolr.2019.72003

سریرا کرامتی یزدی؛ شهلا شریفی؛ علی علیزاده؛ عطیه کامیابی گل


توالی متقابل‌های واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

صفحه 129-140

10.22059/jolr.2019.72004

ماندانا کلاهدوز محمدی؛ علی رضا قلی فامیان؛ فردوس آقاگل زاده