مقاله پژوهشی
طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریة صرف توزیعی
طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریة صرف توزیعی

محیا احمدی؛ مزدک انوشه

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.292771.666557

چکیده
  تمام زبان‌های دنیا از شیوه‌های مختلفی برای خلق واژه‌های جدید بهره می‌برند. یکی از این فرایندها ترکیب است. ترکیب از جمله مقولاتی است که بسیاری از زبان‌شناسان ایرانی و غیر ایرانی از دیرباز مورد توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.281064.666505

چکیده
  پژوهش حاضر بر پایۀ برنامۀ کمینه­گرا، به بررسی و تبیین ساخت­های دارای چند «را» به­عنوان نمونه­ای از ساخت­های موسوم به گروه حرف تعریف شکافته1می­پردازد. شکافت در ساختمان گروه حرف تعریف، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر
خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر

استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 45-65

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.285069.666528

چکیده
  امروزه در امر آموزش زبان، خطاها نه تنها به عنوان نشانه­های ناتوانی زبان­آموز در یادگیری زبان دوم محسوب نمی­شوند، بلکه به عنوان عاملی برای ارزیابی میزان توانش زبانیِ زبـان­آموزان در یادگـیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی
بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی

عبدالحسین حیدری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.285901.666532

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعۀ تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی است. داده‌‌ها از منابع معتبر ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی و تعاملات زبانی سی نفر از گویشوران ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی‌‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی
پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.273141.666454

چکیده
  شبه‌وند کلمه پرکاربردی است که به پایه‌های مختلف متصل می‌شود، نقش وندی اشتقاقی را بازی می‌کند و کلمات مشتق به وجود می‌آورد. این عناصر زبانی به لحاظ ساختواژی مستقل محسوب می‌شوند ولی در گذر زمان و تحت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی
انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی

شهلا رقیب دوست؛ شهره صادقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 107-127

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.283483.666520

چکیده
  پژوهش‌های متعدد در زبان‌های مختلف نشان داده‌اند که در حالت کلی پردازش بندهای موصولی فاعلی آسان‌تر و سریع‌تر از پردازش بندهای موصولی مفعولی است. با‌این‌همه، انتظارات گفتمانی‌ای وجود دارند که خاص ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)
واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)

طاهره طارمی؛ گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 129-151

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.278187.666490

چکیده
  مقوله «فراگفتمان»[1] که از جمله مباحث فراگیر در حوزه تحلیل گفتمان است، دربردارندۀ مشخصه­های انسجامی و بینافردی است و به ایجاد ارتباط میان متن و بافت حاوی این اطلاعات با هدف برقراری ارتباط با مخاطب، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی
شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.283339.666519

چکیده
  در یک تحقیق میان‌رشته‌ای، به‌منظور چگونگی درک گفتمان و ایجاد انسجام در یک متن با استفاده از دستگاه الکترومغزنگاری ۳۲ کاناله، آزمایشی برای بررسی نحوۀ پردازش رابطۀ هم‌مرجعی حین هم‌مرجع شدن عبارت ارجاعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی
تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی

لادن جواهری؛ روناک مرادی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 171-192

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.282199.666511

چکیده
  تحلیل گفتمان به بررسی تأثیر روابط انسانی، جنسیتی، فرهنگی و ارزش­های اجتماعی بر گفتمان می­پردازد و چگونگی نمایش این روابط در متن را مطالعه می­کند. در این راستا، این پژوهش در بررسی پدیده اجتماعی چانه­زنی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)
حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)

انیس وحید؛ فریده حق بین

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 193-217

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.270002.666428

چکیده
  در این مقاله به بررسی حذف فعلی (اِضمار فعل) در الکتاب سیبویه (م.180 ه.ق) پرداخته­ایم. در ابتدا به اصطلاح­شناسی این حوزه اشاره و توضیح داده شده است که اصطلاح «حذف» در عربی میانه (دوره الکتاب) اغلب به ...  بیشتر