دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

صفحه 1-28

10.22059/jolr.2021.315912.666682

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان


ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

صفحه 123-146

10.22059/jolr.2021.323183.666712

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی