مقاله پژوهشی
زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی
زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.315912.666682

چکیده
  فعل‌های سبک دست ه­ای از فعل‌های زبان فارسی هستند که در روند تحولات زبانی بخشی از بار معنایی خود را از دست داده­ اند، از این رو در بیان مفاهیم فعلی با پیش فعل، که عنصری زبانی از مقولۀ اسم، صفت یا عبارت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پارامترهای آکوستیکی ریتم گفتار: سرنخ‌های آکوستیکی برای تشخیص گوینده
پارامترهای آکوستیکی ریتم گفتار: سرنخ‌های آکوستیکی برای تشخیص گوینده

هما اسدی؛ بتول علی نژاد

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.304539.666624

چکیده
  مشخصه­ های ریتم گفتار بر اساس دیرش مناطق همخوانی، واک ه­ای و نیز هجا می­ توانند گویشوران یک زبان خاص را از هم تمیز دهند. با وجود این، ریتم یک سیگنال آوایی تنها بر مبنای روابط دیرشی میان مناطق آوایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واژه‌بست‌های ضمیری کردی مکری در گروه حرف اضافه: رویکرد بهینگی
واژه‌بست‌های ضمیری کردی مکری در گروه حرف اضافه: رویکرد بهینگی

قادر اله‌ویسی آذر؛ وحید غلامی؛ امید ورزنده

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.329760.666742

چکیده
  مطالعات تاریخی زبان‌شناختی بر روی واژه به پیدایش مفهوم واژه‌بست انجامید‌. واژه‌بست‌ها به عنوان عناصر زبانی در ساختار دستوری جملات از یک سو به‌طور مستقل ایفای نقش می‌کنند و از سویی دیگر از لحاظ واجی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی
جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.291976.666554

چکیده
  سور شناور از موضوعات بحث­برانگیزی است که زبان­شناسان بسیاری آن را مورد مطالعه قرار داده­اند. موضوع مقاله حاضر سور شناور «همه» و بررسی جایگاه ادغام آن در اشتقاق جملات فارسی است. در این مقاله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتقای پیکر و ارتقای مالک در زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی
ارتقای پیکر و ارتقای مالک در زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی

ویدا صدرالممالکی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.328361.666734

چکیده
  در زبان فارسی در چارچوب صرف توزیعی مطالعاتی در حوزۀ ساختواژه با تمرکز بر سطح رابط نحو ـ صرف صورت گرفته است، اما جایگاه پیشینۀ پژوهشی در سطح رابط نحو ـ معنا نسبتأ خالی است. هدف این مقاله تبیین پدیدۀ ارتقای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»
ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.323183.666712

چکیده
  چکیدهنقش‌نمای گفتمانی مقوله‌ای نقشی-کاربردی‌ است که در شرایط صدق عبارت حامل خود تأثیری نداشته و معنایی رویه‌ای و فرایندی دارد نه توصیفی و گزاره‌ای. این مقوله زبانی در سال‌های اخیر توجهی فزاینده را ...  بیشتر