مقاله پژوهشی
تحلیل ساختار روایی عاشقانۀ حماسی «بیژن ومنیژه» وتبیین ابعاد کلامی آن از منظرالگوی والتسکی و لباو
تحلیل ساختار روایی عاشقانۀ حماسی «بیژن ومنیژه» وتبیین ابعاد کلامی آن از منظرالگوی والتسکی و لباو

ناهید جعفری

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.367328.666864

چکیده
  شانه- معناشناسی ابزاری است که به یارای آن می­توان، ساز و کارهای شکل­ گیری و تولید معنا را در گفتمان­ ها بررسی نمود. گفتمان منطقی و روایی، گفتمانی غالب، بر داستان­ های حماسی شاهنامه است و اغلب، در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پاسخ مغزی به پردازش نحوی متمم پرسشی زبان فارسی در مدخل واژگانی افعال
پاسخ مغزی به پردازش نحوی متمم پرسشی زبان فارسی در مدخل واژگانی افعال

دل انگیز دلیر؛ مهدی پورمحمد؛ ارسلان گلفام؛ رضا خسروآبادی؛ مهناز کربلائی صادق

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 25-53

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.365010.666855

چکیده
  در زبان فارسی که ترتیب کلمات آن از نوع SOV است، متمم پرسشی، یا مفعول حرف‌اضافه‌ای معمولاً پس از مفعول در جایگاه کانونی قرار می‌گیرند. با این حال، امکان جابجایی این عبارت به مکان‌های دیگر در داخل جمله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تناوب مفعول- موضوع حرف‌اضافه‌ای در طبقات نوع عمل
بررسی تناوب مفعول- موضوع حرف‌اضافه‌ای در طبقات نوع عمل

والی رضایی؛ ژاله مکارمی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 55-77

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.354726.666825

چکیده
  بازنمایی مفعول به صورت­ های مختلف، «تناوب مفعولی» نام دارد که به سه صورتِ تناوب مکانی، تناوب مفعول صریح-غیرصریح و تناوب مفعول-موضوعِ حرف‌اضافه‌ای­ ظاهر می ­شود. مفعول در تناوب مفعول-موضوعِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک «نگار» در زبان فارسی: رویکردی شناختی
بررسی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک «نگار» در زبان فارسی: رویکردی شناختی

زهرا حسن‌پوران؛ علی علیزاده

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.363973.666852

چکیده
  یکی از فرایندهای واژه‌سازی در زبان فارسی، فرایند ترکیب است که گویش‌وران، از آن به شیوه زایا در ساخت واژگان با معانی نو استفاده می‌کنند. این فرایند، حاوی حداقل دو جزء است که هر دوی این اجزا، در ساخت معنی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیینِ جایگاهِ رده‌شناختیِ زبان‌ها در پیوستارِ راست انشعابی-چپ انشعابی
تعیینِ جایگاهِ رده‌شناختیِ زبان‌ها در پیوستارِ راست انشعابی-چپ انشعابی

مائده گلچین عارفی؛ غلامرضا دین محمدی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.359837.666844

چکیده
  درایر در مقالۀ ۱۹۹۲ خود با عنوانِ همبستگی‌های ترتیبِ واژه‌های گرینبرگی ادعا می‌کند که زبان‌های جهان به لحاظِ ترتیبِ سازه‌ها به دو ردۀ آرمانیِ چپ انشعابی و راست انشعابی تمایل دارند. در این مقاله تلاش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی مفهوم زبان مادری در اسناد آموزش و پرورش و بررسی نمود آن در جامعه با تکیه بر چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان
واکاوی مفهوم زبان مادری در اسناد آموزش و پرورش و بررسی نمود آن در جامعه با تکیه بر چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان

بهبود یاری قلی؛ رؤیا منصفی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 131-160

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.362434.666850

چکیده
  یکی از بارزترین ویژگی‌های جامعه ایرانی تکثر زبانی و فرهنگی است؛ یافته‌های باستان‌شناسی و تاریخی نشان می‌دهد که از هزاران سال پیش به این‌سو، همواره اقوام مختلف با فرهنگ‌ها و زبان‌های متعدد در آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سلسله مراتب ها در پیوندهای بندی و پیوستار جمله های مرکب در فارسی گفتاری
سلسله مراتب ها در پیوندهای بندی و پیوستار جمله های مرکب در فارسی گفتاری

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 161-192

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.366685.666863

چکیده
  نابسندگی تعریف‌های پیشینی از مفاهیم بندهای وابسته (ناهمپایه /پیرو) و بندهای پیوسته (همپایه) در کنار آشفتگی اصطلاح شناختی و درنظرگرفتن همۀ جمله­ هایی که در ساختارشان بندهای موصولی، متممی و قیدی به کار ...  بیشتر