مقاله پژوهشی
جایگاه فرافکن نفی و مجوزدهی به هیچ واژه‌ها در فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی
جایگاه فرافکن نفی و مجوزدهی به هیچ واژه‌ها در فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی

مزدک انوشه

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63132

چکیده
  ساختار نحویِ نفی جمله[1] پژوهش‌های بسیاری را در اغلب رویکردهای زبان‌شناختی برانگیخته است. در مطالعاتی که در چند دهۀ اخیر در دستور زایشی صورت گرفته‌اند، به جنبه‌های گوناگونی از این پدیدۀ زبانی توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی
معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63133

چکیده
  پژوهش پیش­رو به بررسی معنایی دو حرف اضافۀ læ و wæ از گویش کردی گورانی می‌پردازد. رویکرد این پژوهش معناشناسی شناختی است و به­طور ویژه الگوی چندمعنایی سامان­مند (تایلر و ایوانز، 2007، 2003؛ ایوانز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی
نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی

حسن برزگر؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63134

چکیده
  در این مقاله، نمود واژگانی افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی مورد بررسی قرار می­گیرد. بدین منظور، پس از مروری کوتاه بر نمود و انواع آن، به سه دیدگاه رایج در خصوص نمود واژگانی افعال مرکب در زبان فارسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی
ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63135

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و چگونگی ساخت­های غیرشخصی مرخم در زبان فارسی در چارچوب انگاره دستور شناختی می­پردازد. این نوع از ساخت­ها از یک فعل وجهی و یک مصدر مرخم تشکیل شده­اند. دستور شناختی به دو نوع فعل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)
روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63136

چکیده
  از آنجایی که افعال یکی از مهم‌ترین بخش‌های زبان هستند به­طوری­که اکثر اعمال، فعالیت‌ها و حالت‌ها از طریق فعل در جمله مشخص می‌گردد، این پروژه بر آن است که ساختار فعل «گرفتن» را در سه مفهوم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63137

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است با نگاهی معناشناختی به توصیف پدیده‌ فرافکنی اشاری ماضی نقلی به آینده در گونه محاوره زبان فارسی بپردازد. در این راستا ضمن معرفی اجمالی برخی مفاهیم مرتبط، این مسئله را بررسی می‌کنیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
التقای واکه‌ها در کردی سورانی
التقای واکه‌ها در کردی سورانی

وحید صادقی؛ سولماز صادقی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63142

چکیده
  این مقاله به بررسی راه­کارهای واجیِ زبان کردی سورانی برای جلوگیری از التقای واکه­ها می‌پردازد. داده­های التقای واکه­ها در کردی سورانی، متناسب با هدف پژوهش، جمع­آوری و طبقه‌بندی‌شده و سپس ...  بیشتر