مقاله پژوهشی
بررسی چگونگی رابطه‌ بین شاخص قدرت و پدیده‌‌ی ادب زبانی در روند بازجویی به لحاظ زبان‌شناختی: رویکردی گفتمانی و حقوقی
بررسی چگونگی رابطه‌ بین شاخص قدرت و پدیده‌‌ی ادب زبانی در روند بازجویی به لحاظ زبان‌شناختی: رویکردی گفتمانی و حقوقی

غزل باغبانی؛ فاطمه کرمپور

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65512

چکیده
  تأثیر عامل قدرت در گفتمان دادگاه کیفری و روند بازجویی با عوامل زیادی همچون شرایط اختصاصی بافت موقعیتی جلسه بازجویی و تفاوت سطح اجتماعی بین بازجوی پلیس و متهم ظهور پیدا می‌کند. پژوهش حاضر درنظر دارد با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی
روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

احسان چنگیزی؛ سپیده عبدالکریمی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65513

چکیده
  در زبان فارسی امروز، حرف اضافة «از» بر مفاهیم ابزار، روش، سبب، جنس، مالکیت، رابطة کل و جزء، خاستگاه، منشأ، مسیر، جدایی، مقایسه و موضوع دلالت دارد. «از» بازماندة حرف اضافة hača در زبان اوستایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار
توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65514

چکیده
  هدف این مطالعه توصیف فضای سازه­ای درک واکه در فارسی معیار است. در قالب یک آزمون شناسایی، از 30 گویشور فارسی معیار درخواست شد که پس از شنیدن هر صدا، نوع واکة شنیده­شده را مشخص کنند. واکه‌ها با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت‌های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن»
پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت‌های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن»

رضا سلطانی؛ محمد عموزاده؛ حدائق رضائی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65515

چکیده
  فعل‌های سبک معمولاً به‌عنوان طبقه‌ی خاصی از مقولات دستوری شناخته می‌شوند که مشارکت معنایی اندکی در گروه‌های فعلی دارند و به همین دلیل کمتر مطالعه‌ای به رابطه‌ی معنایی این فعل‌ها با فعل‌های سنگین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فرضیه شناخت بنیاد نوآوری بهینه در «شعری برای جنگ» قیصر امین‌پور
بررسی فرضیه شناخت بنیاد نوآوری بهینه در «شعری برای جنگ» قیصر امین‌پور

لیلا عرفانیان قونسولی؛ مصطفی بهرامن

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65516

چکیده
  فرضیه نوآوری بهینه که در زبان­شناسی شناختی مطرح‌شده است بر این فرض است که محرکی که تا حدودی جدید است و البته مقداری آشنایی نیز در آن وجود دارد، بیشـترین لذت هـنری را منـتقل می­کند. این فرضیه شبیه به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع
ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع

فرزاد عزیزی؛ سید فرید خلیفه لو؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65517

چکیده
  در این مقاله، ساخت نحوی گروه اسمی در کردی مکریانی که یکی از گویش‌های زبان کردی سورانی محسوب می‌شود در قالب دستور نقش و ارجاع و بر اساس الگوی ون ولین (2005) بررسی می‌شود. در این چارچوب، گروه اسمی از دو فرافکن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل توانش کاربردشناختی راهبردهای ابراز قدردانی مدرسان زبان انگلیسی با توجه به مدرک تحصیلی آنها
تحلیل توانش کاربردشناختی راهبردهای ابراز قدردانی مدرسان زبان انگلیسی با توجه به مدرک تحصیلی آنها

روح الله یعقوبی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65518

چکیده
  فراهم آوردن دانش زبانی به‌منظور برقراری ارتباطی مؤثر نمی‌تواند فقط به آموزش دانش زبانی محدود باشد و در فرایند آموزش زبان توانش کاربردشناختی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. ازآنجاکه مسئولیت اصلی تدریس ...  بیشتر