مقاله پژوهشی
درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی
درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی

سارا منتظری؛ علی افخمی؛ عطیه کامیابی گل

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66647

چکیده
  درک معنایی اسامی مرکب از جمله موضوعاتی است که در چارچوب نظری زبان­شناسی شناختی مطرح می­شود. اسامی مرکب با توجه به رابطۀ معنایی پایه­های کلمات مرکب به چهار گروه تقسیم  که با توجه به معیار وجود یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی
سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66648

چکیده
  کینان و کامری (1977) پس از بررسی 50 زبان، نظریۀ سلسله‌مراتب دسترسیِ گروه اسمی را معرفی کردند. در این نظریه ادعاشده‌است که زبان‌ها به‌طور جهانی برای موصولی‌سازی از یک سلسله‌مراتب پیروی می‌کنند. بر این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای
ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66649

چکیده
  همپایگی پرسشواژه­ای اصطلاحی توصیفی است که در ارجاع به ساخت­هایی بکار می­رود که در آنها معمولاً دو پرسشواژه با هم همپایه می­شوند. همپایگی پرسشواژه­ای، از لحاظ توصیفی، به دو ساخت همپایگی معمول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)
مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ کوروش صابری

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66650

چکیده
  نظریۀ «دستور خوانش تصاویر[1]»، در حوزۀ نشانه­شناسی اجتماعی قرارگرفته و در رمز­گشایی نشانه­های تصویری به کار می­رود. کرس و ون­لیوون (2006)، با الهام از سه فرانقش معنایی هلیدی، ساختاری مشابه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازنمایی میان‌حوزه‌گی و میان‌رشته‌گی در زبان‌شناسی ایران با استفاده از نرم‌افزار آرک جی‌آی‌اس
بازنمایی میان‌حوزه‌گی و میان‌رشته‌گی در زبان‌شناسی ایران با استفاده از نرم‌افزار آرک جی‌آی‌اس

فاطمه معصومی؛ علی ‌رضاقلی فامیان

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66651

چکیده
  آرک جی‌آی‌اس، نرم‌افزاری است که به کمک آن می‌توان برای مختصات جغرافیایی و نیز موضوعات و مفاهیم انتزاعی نقشه ترسیم کرد. به دلیل اهمیت تحولات در رشته‌های علمی، نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده‌اند با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب‌های معنایی
سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب‌های معنایی

زهرا مظفری؛ گیتی تاکی؛ مجتبی صباغ جعفری؛ پاکزاد یوسفیان

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66652

چکیده
  رفع ابهام معنایی از کلمات در بافت یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزۀ پردازش زبان طبیعی و زبان‌شناسی رایانشی است. در این میان حروف اضافه، به‌خصوص در زبان فارسی، در پژوهش‌های مربوط به رفع ابهام معنایی همواره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدی بر «هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان»
نقدی بر «هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان»

ابراهیم مرادی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 119-128

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66653

چکیده
  این نوشتار نقدی است بر دبیرمقدم و ناصری (1396). اثر نقدشده که تحلیل مسیرنماهای چند زبان ایرانی بر پایۀ نحو ذره­بنیاد است، اگرچه یک رویکرد نوین را معرفی نموده و به تحلیل مقولۀ کمتر بررسی­شدۀ حرف­اضافه ...  بیشتر