مقاله پژوهشی
محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا
محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69526

چکیده
  محمول‌های ثانویه[1] از جمله ساخت‌هایی‌اند که در سنت دستورنویسی فارسی مغفول مانده‌اند، اما در چهاردهه مطالعات دستور زایشی کم‌وبیش همۀ گونه‌های آن به‌تفصیل بررسی شده‌اند. محمول‌های ثانویه بر دو گونه‌اند: ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت ترکیبات نام‌اندام «دل» به عنوان یکی از نام‌اندام‌های فعال زبان فارسی است که در چارچوب صرف ساختی بوی (2010) به تحلیل الگوی واژه‌سازی ]دل-[X می‌پردازد و می‌کوشد تنوعات معنایی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی
رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69528

چکیده
  پسوند «- گار» یکی از پسوندهای اسم‌ساز و صفت‌ساز زبان فارسی است که بیشتر پژوهشگرانی که تا به امروز پیرامون آن مطالعه کرده‌اند آن را دارای معنای فاعلی دانسته‌اند. هدف از پژوهش پیش‌رو آن است که این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعامل واج‌شناسی و معناشناسی از منظر بهینگی
تعامل واج‌شناسی و معناشناسی از منظر بهینگی

بشیر جم

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 67-87

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69529

چکیده
  زبان‌شناسان غالباً بر این باور بوده‌اند که هیچ گونه رابطه‌ای میان معناشناسی و واج‌شناسی وجود ندارد (آرکانجلی و پولی‌بلنک، 1994: 5 - 433). بدین تعبیر که تغییرات معنایی و آوایی واژه‌ها معمولاً مستقل از هم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحولات معنایی «ور / بر»
تحولات معنایی «ور / بر»

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69530

چکیده
  برخی از صورت­های زبانی طی تحولات زبان، چندمعنا می­شوند و ممکن است معنای اولیة خود را از دست بدهند. گاهی این صورت­ها در ساختار­های مختلف به صورت رسوبی باقی­می­مانند و معنی اصلی آنها جز از طریق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر تماس زبانی بر کاربرد حروف‌ربط فارسی در ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی
تأثیر تماس زبانی بر کاربرد حروف‌ربط فارسی در ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی

عبدالحسین حیدری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.74548

چکیده
  تحقیق حاضر به‌کارگیری حروف‌ربط زبان فارسی، توسط گویشوران ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی و تأثیر آن بر زبان ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی را مطالعه کرده است. داده‌‌‌ها از منابع معتبر ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین
ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69532

چکیده
  در این پژوهش می‌کوشیم سازوکارهای تصریح ترجمه‌ای را  با عطف توجه به بنیادهای شناختی آن و در چهارچوب عملیات‌های تعبیرگری شناختی شناسایی و صورت‌بندی کنیم. در همین راستا با فهم تصریح به مثابۀ نوعی تصمیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل بازار مدرن ایران با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی
بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل بازار مدرن ایران با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی

حسین طالب‌زاده؛ مهدی بازیار؛ رضا غفارثمر

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 151-169

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69533

چکیده
   علیرغم اهمیت، فراوانی و کاربرد پدیده قسم در اکثر جوامع گفتمانی و فرهنگ‌ها، کنش گفتاری سوگند در قالب نظریات زبان­شناسی و زبان­شناسی اجتماعی همچون نظریه کنش گفتار و جوامع عمل بررسی نشده است. پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگرشی تکلیف- محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران (فارسی آموزان عرب و چینی سطح مقدماتی و میانی)
نگرشی تکلیف- محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران (فارسی آموزان عرب و چینی سطح مقدماتی و میانی)

زهرا عباسی؛ هادی یعقوبی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 171-194

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69534

چکیده
  انگیزش در یادگیری زبان جدید بر محوریت شخص و زمان استوار است. انگیزش فراگیران زبانی در طول زمان نوساناتی تدریجی را تجربه می‏نماید و تصویر شخص از خودش در هر یک از بازه‏های زمانی تحقیق متفاوت است. بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی
سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی

ساره عبداللهی؛ فریده حق بین؛ مسعود قیومی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 195-214

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69535

چکیده
  دستورنقش­نمای واژگانی یکی از دستور­های زایشی غیرگشتاری است که  امروزه مبنای تحلیل و تهیه دادگان درختی در زبان­شناسی رایانشی  قرار­گرفته است. از جمله ویژگی­های این دستور آن است که در آن ...  بیشتر