دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-152 
3. توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

صفحه 39-58

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته


6. ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع

صفحه 97-116

فرزاد عزیزی؛ سید فرید خلیفه لو؛ غلامحسین کریمی دوستان


شماره‌های پیشین نشریه