نویسنده = والی رضایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و دست‌کاری متغیرهای آکوستیکی جملات سؤالی و تبدیل آنها به جمله خبری بر اساس مدل شیب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی


2. تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-56

والی رضایی؛ مژگان نیسانی


3. جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده


4. گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-40

والی رضایی


5. معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی