نویسنده = ������������ ��������
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22059/jolr.2022.328325.666733

فائزه سلیمی؛ والی رضایی


ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 123-146

10.22059/jolr.2021.323183.666712

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی


جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 41-60

10.22059/jolr.2016.57499

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده


گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2014.52653

والی رضایی


معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.50263

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی