نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مینا رضوانیان؛ علی درزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317428.666691

چکیده
  هدف این مقاله تعیین رفتار نحوی مفهوم «ندا» در زبان فارسی از لحاظ ساختار درونی و جایگاه نحوی در چهارچوب رویکرد کمینه‌گرا است. در این مقاله نشان می‌دهیم که مخاطب یا منادا که از آن با عنوان دقیق «گروه ...  بیشتر
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

علی عموشاهی؛ علی درزی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.334309.666761

چکیده
  هدف اصلی مقالۀ پیش ‌رو، بررسی داده‌های زبان فارسی به منظور تبیین فرایند خروج بندهای موصولی و انفصال آنها از هستۀ اسمی توصیف‌شونده‌شان است. برای نیل به این هدف، ابتدا بندهای موصولی به دو گونۀ تحدیدی ...  بیشتر
تفاوت ساختاری ساخت های حاوی سور شناور و سور غیرشناور در زبان فارسی
تفاوت ساختاری ساخت های حاوی سور شناور و سور غیرشناور در زبان فارسی

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.320488.666704

چکیده
  پدیده شناورسازی سور که در آن سور از گروه حرف تعریف مرتبطش جدا است، تحلیل­ های مختلفی از جانب زبان­ شناسان گوناگون داشته است که مهم­ ترین آن­ها تحلیل قیدی و رهاسازی است. در مقاله حاضر به هر دو تحلیل ...  بیشتر
جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی
جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.291976.666554

چکیده
  سور شناور از موضوعات بحث­برانگیزی است که زبان­شناسان بسیاری آن را مورد مطالعه قرار داده­اند. موضوع مقاله حاضر سور شناور «همه» و بررسی جایگاه ادغام آن در اشتقاق جملات فارسی است. در این مقاله ...  بیشتر
بند متممی اسم در زبان فارسی
بند متممی اسم در زبان فارسی

مونا ولی پور؛ علی درزی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 247-269

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.304147.666609

چکیده
  بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی به دو دستۀ بندهای موصولی (تحدیدی و غیرتحدیدی) و بندهای متممی اسم تقسیم می‌شوند. پژوهشگران ایرانی‌ اکثراً ضمن برشمردن تفاوت‌های معنایی و نحوی بندهای متممی اسم و بندهای ...  بیشتر
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.281064.666505

چکیده
  پژوهش حاضر بر پایۀ برنامۀ کمینه­گرا، به بررسی و تبیین ساخت­های دارای چند «را» به­عنوان نمونه­ای از ساخت­های موسوم به گروه حرف تعریف شکافته1می­پردازد. شکافت در ساختمان گروه حرف تعریف، ...  بیشتر
پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی
پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57497

چکیده
  این پژوهش در چارچوب نظریه فاز و دامنه بیان چندگانه برنامه کمینه‌گرا و مبتنی بر اصل «حفظ ترتیب» سازه‌های جمله فاکس و پزتسکی (2005) و نیز با استناد به قاعده تکیه ساختاری (کهنمویی­پور 2004) اشکال متنوع ...  بیشتر
بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی
بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

علی درزی؛ فاطمه کرمپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 23-41

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35359

چکیده
  از آنجائی­که مطالعات چند دهه اخیر در­خصوص معنای محمول با نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحو و معنا قادر به توجیه پدیده­های زبان­شناختی بسیاری گردیده است، در مقاله حاضر نیز به پیروی از دیدگاه­های ...  بیشتر