نویسنده = ���������� ������ ��������
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/jolr.2021.317428.666691

مینا رضوانیان؛ علی درزی


بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22059/jolr.2022.334309.666761

علی عموشاهی؛ علی درزی


جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 77-100

10.22059/jolr.2021.291976.666554

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی


بند متممی اسم در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 247-269

10.22059/jolr.2020.304147.666609

مونا ولی پور؛ علی درزی


پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2016.57497

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی


بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 23-41

10.22059/jolr.2013.35359

علی درزی؛ فاطمه کرمپور