نویسنده = درزی، علی درزی
تعداد مقالات: 3
1. گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی


2. پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-40

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی


3. بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-41

علی درزی؛ فاطمه کرمپور