دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-236 
5. تحولات معنایی «ور / بر»

صفحه 89-107

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک


7. ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

صفحه 129-150

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری


شماره‌های پیشین نشریه