موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/jolr.2021.317428.666691

مینا رضوانیان؛ علی درزی


بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22059/jolr.2022.334309.666761

علی عموشاهی؛ علی درزی


سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 57-87

10.22059/jolr.2022.344500.666787

حوا حاج عیدی؛ غلامرضا دین محمدی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان


واژه‌بست‌های ضمیری کردی مکری در گروه حرف اضافه: رویکرد بهینگی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 51-76

10.22059/jolr.2022.329760.666742

قادر اله‌ویسی آذر؛ وحید غلامی؛ امید ورزنده


معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 97-119

10.22059/jolr.2021.314951.666676

علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده


بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 173-198

10.22059/jolr.2021.303522.666606

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان