موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
تعداد مقالات: 10
1. نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/jolr.2021.317428.666691

مینا رضوانیان؛ علی درزی


2. واژه به مثابه گفتمان: بررسی پیوند واژه با دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

10.22059/jolr.2021.319610.666700

ندا امین؛ رضامراد صحرائی؛ بهزاد رهبر


9. معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-119

10.22059/jolr.2021.314951.666676

علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده


10. بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-198

10.22059/jolr.2021.303522.666606

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان